پرواز تفلیس با ایران ایر

///پرواز تفلیس با ایران ایر

پرواز تفلیس با ایران ایر

۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۵:۴۳:۴۵۲۵ آذر ۱۳۹۷|تهران به تفلیس|

لود #تفلیس پرواز ایران ایر
💥شنبه-دوشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

یک طرفه رفت تهران – تفلیس

۱۷ DEC IR 940
۱۸ DEC IR 750
۲۰ DEC IR 890
۲۱ DEC TB 550
یک طرفه برگشت تفلیس – تهران

۱۷ DEC IR 920
۱۸ DEC IR 890
۲۰ DEC IR 930
۲۱ DEC TB 920