لود #تفلیس پرواز ایران ایر
💥شنبه-دوشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

یک طرفه رفت تهران – تفلیس

17 DEC IR 940
18 DEC IR 750
20 DEC IR 890
21 DEC TB 550
یک طرفه برگشت تفلیس – تهران

17 DEC IR 920
18 DEC IR 890
20 DEC IR 930
21 DEC TB 920

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای