نرخ تفلیس با پرواز تابان

دوشنبه،جمعه رفت 17:00 و برگشت 20:00
سه شنبه،پنجشنبه رفت 17:40 و برگشت 20:40

✈️07-11 DEC 👉1290 … 4 shab
✈️11-14 DEC 👉1390 … 3 shab
✈️13-17 DEC 👉1490 … 4 shab
✈️14-18 DEC 👉1450 … 4 shab
✈️17-20 DEC 👉1490 … 3 shab
✈️18-21 DEC 👉1490 … 3 shab
✈️20-24 DEC 👉1490 … 4 shab
✈️21-25 DEC 👉1490 … 4 shab

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای