پرواز ماهان

✈️✈️✈️ پوینت_ماهان ✈️✈️✈️

🇹🇷 IST : 1.370.000

🇹🇷 ESB : 1.270.000

🇹🇭 BKK : 3.195.000

🇱🇷 KUL : 3.295.000

🇦🇪 DXB : 1.617.000

🇮🇳 DEL : 2.570.000

💰💵💰 قیمتهای فوق بر اساس پایه نرخ پروازی و نت می باشد ، احتمال تغییر نرخ وجود دارد ‼️

پرشین ❤️❤️❤️ فلای

☎️ ۸۸۸۴۹۳۲۴
📱۰۹۱۲۲۴۴۹۹۵۸