پرواز آفری مشهد به تهران

بلیط هواپیما رفت و برگشت

پرشین فلای سایت برتر بلیط های داخلی و خارجی

ارزان تر از همیشه سفر کنید

مشهد به تهران 14 اردیبهشت 98 ساعت 17 هواپیمایی پویا شماره پرواز 2313 صندلی اکونومی قیمت : 230/000  تومان

تهران  به مشهد 15 اردیبهشت 98 ساعت 06:40 هواپیمایی ایران ایر تور شماره پرواز 960 صندلی اکونومی 125/000  تومان

انواع بلیط های  : سیستمی  و  چارتری          صندلی  : بیزینس   ..  اکونومی

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای