🇬🇪 #گرجستان #قشم_ایر 🇬🇪

🔵یکشنبه به چهارشنبه ==> 20:00 به 23:15
🔵دوشنبه به پنجشنبه ==> 09:45 به 13:25
🔵سه شنبه به جمعه ==> 09:45 به 13:25
🔵چهارشنبه به یکشنبه ==> 20:00 به 23:15
🔵پنجشنبه به دوشنبه ==> 09:45 به 13:25
🔵جمعه به سه شنبه ==> 09:45 به 13:25

✈️31 – 03 JAN … 1.490
✈️31 – 07 JAN … 1.590
✈️01 – 04 JAN … 1.490
✈️01 – 08 JAN … 1.590
✈️02 – 06 JAN … 1.690
✈️02 – 09 JAN … 1.790
✈️03 – 07 JAN … 1.490
✈️03 – 10 JAN … 1.590
✈️04 – 08 JAN … 1.790
✈️04 – 11 JAN … 1.890

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای