🇬🇪 #گرجستان #قشم_ایر 🇬🇪

🔵یکشنبه به چهارشنبه ==> 20:00 به ۲۳:۱۵
🔵دوشنبه به پنجشنبه ==> 09:45 به ۱۳:۲۵
🔵سه شنبه به جمعه ==> 09:45 به ۱۳:۲۵
🔵چهارشنبه به یکشنبه ==> 20:00 به ۲۳:۱۵
🔵پنجشنبه به دوشنبه ==> 09:45 به ۱۳:۲۵
🔵جمعه به سه شنبه ==> 09:45 به ۱۳:۲۵

✈️۳۱ – ۰۳ JAN … 1.490
✈️۳۱ – ۰۷ JAN … 1.590
✈️۰۱ – ۰۴ JAN … 1.490
✈️۰۱ – ۰۸ JAN … 1.590
✈️۰۲ – ۰۶ JAN … 1.690
✈️۰۲ – ۰۹ JAN … 1.790
✈️۰۳ – ۰۷ JAN … 1.490
✈️۰۳ – ۱۰ JAN … 1.590
✈️۰۴ – ۰۸ JAN … 1.790
✈️۰۴ – ۱۱ JAN … 1.890

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای