air traffic

/air traffic
air traffic۱۳۹۷/۹/۲۸ ۱۱:۳۶:۵۶

.

این سیستم کلیه پروازهای در حال اجرای سرتاسر جهان را نمایش میدهد

با کلیک روی هر یک از هواپیماها می توانید مبدا / مقصد و اطلاعات دیگر را مشاهده نمایید